Tên phường xãTổng TKTổng TBTổng VB
Xã Tân Quang 54036 69 33
Xã Hồng Dụ 7852 72 115
Xã Hưng Long 17200 115 14
Xã Tân Hương 82722 113 165
Xã Ứng Hòe 35204 59 26
Xã Văn Hội 11559 50 69
Xã Kiến Quốc 23473 40 115
Xã Tân Phong 16646 95 94
Xã Vĩnh Hòa 18943 106 111
Xã Nghĩa An 10308 129 154
Xã Hồng Phong 746380 76 33
Xã Hồng Đức 45416 191 145
Thị trấn Ninh Giang 89452 228 169
Xã An Đức 10507 58 14
Xã Đồng Tâm 40084 91 113
Xã Đông Xuyên 70008 68 119
Xã Hiệp Lực 7633 187 83
Xã Hồng Phúc 16573 80 81
Xã Vạn Phúc 7858 80 99
Xã Ninh Hải 47214 79 173
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 87099
Trước & đúng hạn: 86746
Trễ hạn: 32
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/11/2022 12:51:24)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 46
Hôm nay: 284
Tất cả: 281,030