Tên phường xãTổng TKTổng TBTổng VB
Xã Tân Quang 12973 173 17
Xã Hồng Dụ 8347 217 11
Xã Hưng Long 13241 61 0
Xã Tân Hương 6664 70 97
Xã Ứng Hòe 7322 75 28
Xã Văn Hội 9595 51 46
Xã Kiến Quốc 34520 145 86
Xã Tân Phong 7833 89 50
Xã Vĩnh Hòa 7537 92 76
Xã Nghĩa An 6337 118 66
Xã Hồng Phong 93215 76 38
Xã Hồng Đức 38845 132 102
Thị trấn Ninh Giang 15099 307 232
Xã An Đức 10367 42 26
Xã Đồng Tâm 9846 128 87
Xã Đông Xuyên 7723 43 39
Xã Hiệp Lực 9119 173 27
Xã Hồng Phúc 8987 116 114
Xã Vạn Phúc 6732 50 37
Xã Ninh Hải 76413 89 175
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 39474
Trước & đúng hạn: 39237
Trễ hạn: 54
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 02:19:10)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Thành Vạn - HUV - PCT UBND huyện
Cơ quan Thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện
Đơn vị thực hiện: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ninh Giang

Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị - Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 767 352 Email: ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn
 

Đăng nhập

Đang truy cập: 51
Hôm nay: 45
Tất cả: 447,359