Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
821/UBND-CAH 30/11/2021 Về việc cài đặt, sử dụng App " báo cháy 114" ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về;
155/KH-UBND 30/11/2021 Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai tài sản thu nhập năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về;Tải về;
12/QĐ-HĐCSK 29/11/2021 Về việc công nhận kết quả chấm sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về
150/KH-UBND 24/11/2021 Huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn trên địa bàn huyện Ninh Giang ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về
752/UBND-YT 12/11/2021 Về việc áp dụng bổ sung biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về;
4614/QĐ-UBND 08/11/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng,kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang năm 2021 Phòng Nội vụ huyện Tải file Tải về;Tải về;
123/TB-UBND 01/11/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản nộp ngân sách nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về
123/TB-UBND 01/11/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản nộp ngân sách nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về
161/TB-UBND 25/10/2021 Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về;
06/TB-HĐTD 21/10/2021 THÔNG BÁO: Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang thông báo kết quả thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang năm 2021 Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về
657/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 657/UBND-VP về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;
643/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 643/UBND-VP về việc công khai bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;
644/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 644/UBND-VP về việc hướng dẫn công bố công khai danh mục thủ tục hành thuộc lĩnh vực Văn hoá- Thông tin và Thể thao Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;
647/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 647/UBND-VP về việc hướng dẫn công khai danh mục thủ tục hành thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;
648/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 648/UBND-VP về việc hướng dẫn công khai danh mục thủ tục hành thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;
645/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 645/UBND-VP về việc hướng dẫn công khai bổ sung danh mục thủ tục hành thuộc lĩnh Tài nguyên và Môi trường Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;
646/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 646/UBND-VP về việc hướng dẫn công khai danh mục thủ tục hành thuộc lĩnh vực Thanh tra huyện Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
658/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 658/UBND-VP về việc hướng dẫn công bố công khai danh mục thủ tục hành thuộc lĩnh vực Y tế Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;
642/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 642/UBND-VP về việc hướng dẫn công bố công khai danh mục thủ tục hành thuộc lĩnh vực Nội vụ Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;
638/UBND-VP 20/10/2021 Công văn số 638/UBND-VP về việc hướng dẫn công bố công khai danh mục thủ tục hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về;Tải về;
123
(tải về1;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
98.8%
Số hồ sơ xử lý: 57010
Trước & đúng hạn: 56485
Trễ hạn: 614
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:01:21)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 47
Hôm nay: 149
Tất cả: 62,272