Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
162/TB-UBND 20/07/2022 Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý ngành giáo dục năm học 2021-2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về
/BC-UBND 22/06/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Phòng Nội vụ huyện Tải file Tải về;Tải về;
/BC - PVHTT 22/06/2022 Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Phòng Văn hoá và Thông tin Tải file Tải về
01/BC-BCĐ 22/06/2022 Kết quả kiểm tra, rà soát về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ninh Giang Phòng Lao động TBXH Tải file Tải về;Tải về;
/BC-UBND 22/06/2022 Kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thanh tra huyện Tải file Tải về
/BC-UBND 22/06/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 Phòng Tài chính - Kế hoạch Tải file Tải về
985b/BC-CANG 22/06/2022 Tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT 6 tháng đầu năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm Công an huyện Tải file Tải về
242/UBND-VP 07/04/2022 Về việc đề nghị hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện Tải file Tải về
610-TB/TU 16/03/2022 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng 3 và quý II năm 2022 Tải file Tải về
18/KH-UBND 28/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang Phòng Văn hoá và Thông tin Tải file Tải về;Tải về;
5102/QĐ-UBND 21/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận 19 xã và 01 thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về;
5102/QĐ-UBND 21/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận 19 xã và 01 thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về;
14/TTr-UBND 11/01/2022 Về việc xin chủ trương thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hồng Dụ xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về
15/TTr-UBND 11/01/2022 Về việc xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Hồng Châu, huyện Ninh Giang ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về
164/KH-UBND 31/12/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2022 Phòng Văn Hoá và Thông tin Tải file Tải về
891/UBND-CAH 30/12/2021 Về việc đẩm bảo các điều kiện để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về;Tải về;
891/UBND-CAH 30/12/2021 Về việc đẩm bảo các điều kiện để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về;Tải về;Tải về;Tải về;
162/KH-UBND 28/12/2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và Khung kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 Phòng Nội vụ huyện Tải file Tải về;Tải về;
710/UBND-KT&HT 20/12/2021 Về việc công bố đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030, tầm nhìn 2050 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
159/KH-UBND 16/12/2021 Thực hiện cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang giai đoạn 2021-2025 Phòng Nội vụ huyện Tải file Tải về
1234
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 45414
Trước & đúng hạn: 45129
Trễ hạn: 1
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/08/2022 14:23:38)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NINH GIANG

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Ninh Giang - Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 27
Hôm nay: 385
Tất cả: 216,348