VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:10/QĐ-UBND
Tên văn bản:QUYẾT ĐỊNH số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2020 về việc hủy quyết định, thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Loại văn bản: Quyết định
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:13/01/2021
Hiệu lực thi hành:13/01/2021
Văn bản đính kèm
QD 10.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE