VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:04/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 04/GM-UBND ngày 11/01/2021 của UBND huyện về họp bàn nguyên nhân, giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế được chỉ ra tại cuộc kiểm tra của Đoàn kiểm tra KSTTHC tỉnh (từ 8 giờ 00 phút ngày 14/01/2020 - sáng thứ 5).
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:11/01/2021
Hiệu lực thi hành:11/01/2021
Văn bản đính kèm
GM 04.jpg
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE