VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:5815/UBND-YT
Tên văn bản:CÔNG VĂN số 5815/UBND-YT ngày 30/12/2020 về tăng cường quản lý người nhập cảnh để phòng chống dịch bệnH COCID-19
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Thành Vạn
Ngày ban hành:30/12/2020
Hiệu lực thi hành:30/12/2020
Văn bản đính kèm
CV 5815 - YT1.jpg
CV5815-YT2.jpg
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE