VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:1014/GM-UBND
Tên văn bản:Tổ chức tập huấn nghiệp vụ KSTTHC và công chức làm nhiệm vụ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện cấp xã, thị trấn.
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Văn phòng HĐND&UBND huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:22/12/2020
Hiệu lực thi hành:22/12/2020
Văn bản đính kèm
GM 1014.jpg
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE