VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:02/QDD-HDSK
Tên văn bản:QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm cơ sở năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Ban quản lý, Tổ công tác cấp huyện
Người ký:Nguyễn Thành Vạn
Ngày ban hành:11/12/2020
Hiệu lực thi hành:11/12/2020
Văn bản đính kèm
QD 02.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE