VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:5365/UBND-VP
Tên văn bản:CÔNG VĂN số 5365/UBND-VP của UBND huyện về việc báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2020 và kiện toàn cán bộ đầu mối làm công tác KSTTHC năm 2021 (kèm theo các biểu mẫu đính kèm)
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:09/12/2020
Hiệu lực thi hành:09/12/2020
Văn bản đính kèm
Cac bieu mau BC KSTTHC.rar
CV 5365.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE