VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:977/TB-UBND
Tên văn bản:THÔNG BÁO 977/TB-UBND ngày 07/12/2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 03/12/2020
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:08/12/2020
Hiệu lực thi hành:08/12/2020
Văn bản đính kèm
TB 977.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE