VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:924/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 924/GM-UBND ngày 25/11/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tổ chức cuộc họp UBND huyện mở rộng để nghe và cho ý kiến vào một số báo cáo trình kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khoá XIX
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:25/11/2020
Hiệu lực thi hành:25/11/2020
Văn bản đính kèm
GM 934.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE