VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:914/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 914/GM-UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện về họp giao ban lãnh đạo UBND huyện (từ 13 giờ 30 phút ngày 19/11/2020 - chiều thứ 5).
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:17/11/2020
Hiệu lực thi hành:17/11/2020
Văn bản đính kèm
909d5338406bb135e87a.jpg
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE