VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:904/GM-UBND
Tên văn bản:Tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc cho một số cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Giang
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Văn phòng HĐND&UBND huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:12/11/2020
Hiệu lực thi hành:12/11/2020
Văn bản đính kèm
GM 904.jpg
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE