VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:5117/UBND-VP
Tên văn bản:CÔNG VĂN 5117/UBND-VP ngày 06/11/2020 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả công tác năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Vũ Thế Anh
Ngày ban hành:10/11/2020
Hiệu lực thi hành:10/11/2020
Văn bản đính kèm
CV_5117.pdf
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE