VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:709-CV/BNCTU
Tên văn bản:Về việc mời dự Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp tỉnh
Cơ quan ban hành:Khác
Người ký:Đoàn Đức Vinh
Ngày ban hành:03/11/2020
Hiệu lực thi hành:03/11/2020
Văn bản đính kèm
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE