VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:873/GM-UBND
Tên văn bản:Giấy mời số 873/GM-UBND của Uỷ ban nhân dân huyện
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Văn phòng HĐND&UBND huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:03/11/2020
Hiệu lực thi hành:03/11/2020
Văn bản đính kèm
GM 8731.jpg
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE