VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:4856/UBND-YT
Tên văn bản:CÔNG VĂN số 4856/UBND-YT ngày 14/10/2020 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ninh Giang.
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Thành Vạn
Ngày ban hành:14/10/2020
Hiệu lực thi hành:14/10/2020
Văn bản đính kèm
CV_4856.jpg
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE