VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:808/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 808/GM-UBND ngày 07/10/2020 của UBND huyện về dự hội nghị tập huấn trực tuyến chuyển giao phần mềm đánh giá, chấm điểm mức độ Chính quyền điện tử (từ 14 giờ 00 phút ngày 09/10/2020 - chiều thứ 6).
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:08/10/2020
Hiệu lực thi hành:08/10/2020
Văn bản đính kèm
GM 808.jpg
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE