VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:1665/SCT-VP
Tên văn bản:Công văn số 1665/SCT-VP ngày 25 tháng 9 năm 2020 Về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp tỉnh
Cơ quan ban hành:Khác
Người ký:Phạm Thanh Hải
Ngày ban hành:07/10/2020
Hiệu lực thi hành:07/10/2020
Văn bản đính kèm
CV 1665.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE