VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:3516/UBND-VP
Tên văn bản:Công văn 3516/UBND-VP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương về việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chính phủ
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp tỉnh
Cơ quan ban hành:Khác
Người ký:Lương Văn Cầu
Ngày ban hành:07/10/2020
Hiệu lực thi hành:07/10/2020
Văn bản đính kèm
CV 3516 UBND tinh.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE