VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:4497/UBND-VP
Tên văn bản:CÔNG VĂN số 4497/UBND-VP ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc thực hiện các khoản thu trong các trường năm học 2020-2021
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Thành Vạn
Ngày ban hành:24/09/2020
Hiệu lực thi hành:24/09/2020
Văn bản đính kèm
CV 4497.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE