VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:4494/UBND- VP
Tên văn bản:CÔNG VĂN số 4494/UBND-VP ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:23/09/2020
Hiệu lực thi hành:23/09/2020
Văn bản đính kèm
CV 4494.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE