VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:738/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 738/GM-UBND ngày 21/9/2020 - dự hội nghị UBND huyện mở rộng để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và một số báo cáo có liên quan (từ 13 giờ 30 phút ngày 25/9/2020 - chiều thứ 6)
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:21/09/2020
Hiệu lực thi hành:21/09/2020
Văn bản đính kèm
GM 738.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE