VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:737/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 737/GM-UBND ngày 21/9/2020 của UBND huyện về họp giao ban lãnh đạo UBND huyện (từ 13 giờ 30 phút ngày 24/9/2020 - chiều thứ 5).
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:21/09/2020
Hiệu lực thi hành:21/09/2020
Văn bản đính kèm
GM 737.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE