VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:712/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 712/GM-UBND ngày 14/9/2020 của UBND huyện về họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe một số cơ quan chuyên môn báo cáo (từ 7 giờ 00 phút ngày 17/9/2020 - sáng thứ 5).
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:15/09/2020
Hiệu lực thi hành:15/09/2020
Văn bản đính kèm
GM 712.jpg
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE