VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:4403/UBND-VP
Tên văn bản:Công văn số 4403/UBND-VP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Văn phòng HĐND&UBND huyện
Người ký:Nguyễn Thành Vạn
Ngày ban hành:15/09/2020
Hiệu lực thi hành:15/09/2020
Văn bản đính kèm
CV 4403 .pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE