VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:4235/UBND-VP
Tên văn bản:CÔNG VĂN số 4235/UBND-VP ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc báo cáo kết quả kiểm soát TTHC quý III năm 2020 (kèm theo các biểu mẫu báo cáo)
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:07/09/2020
Hiệu lực thi hành:07/09/2020
Văn bản đính kèm
CV 4325.pdf
CV bao cao quy III.rar
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE