VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:4234/UBND-VP
Tên văn bản:CÔNG VĂN số 4234/UBND-VP ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2020
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:07/09/2020
Hiệu lực thi hành:07/09/2020
Văn bản đính kèm
CV 4234.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE