VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:3426/UBND-CCT
Tên văn bản:CÔNG VĂN 3426/UBND-CCT ngày 31/7/2020 của UBND huyện về việc tăng cường các giải pháp chống thất thu, hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2020
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:04/08/2020
Hiệu lực thi hành:04/08/2020
Văn bản đính kèm
CV 3426.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE