VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:2769/UBND-VP
Tên văn bản:CÔNG VĂN 2769/UBND-VP ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BTXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian tiếp tục phòng chống dịch COVID-19
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp tỉnh
Cơ quan ban hành:Khác
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:04/08/2020
Hiệu lực thi hành:04/08/2020
Văn bản đính kèm
CV 2769.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE