VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:591/GM-UBND
Tên văn bản:Giấy mời số:591/GM-UBND ngày 3 tháng 8 năm 2020 của Ban chỉ đạo Mô hình khung huyện Ninh Giang
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:03/08/2020
Hiệu lực thi hành:03/08/2020
Văn bản đính kèm
GM 591 mhk.jpg
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE