VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:3438/UBND-VP
Tên văn bản:Công văn số 3438/UBND-VP ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Ninh Giang
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:01/08/2020
Hiệu lực thi hành:01/08/2020
Văn bản đính kèm
scan_0001_0002.jpg
scan_0001_0003.jpg
scan_0001_00.jpg
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE