VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:3265/UBND-VP
Tên văn bản:CÔNG VĂN số 3265/UBND-VP, ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Đình Tranh
Ngày ban hành:28/07/2020
Hiệu lực thi hành:28/07/2020
Văn bản đính kèm
CV 3265.pdf
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE