VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:456/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 456/GM-UBND ngày 22/6/2020 - dự hội nghị UBND huyện mở rộng để nghe và cho ý kiến vào một số báo cáo trình Kỳ họp giữa năm 2020 - HĐND huyện khóa XIX (từ 13 giờ 30 phút ngày 25/6/2020 - chiều thứ 5)
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:22/06/2020
Hiệu lực thi hành:22/06/2020
Văn bản đính kèm
GM 456.pdf
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE