VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:428/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 428/GM-UBND ngày 16/6/2020 - dự họp giao ban lãnh đạo UBND huyện nghe và cho ý kiến vào báo cáo của một số cơ quan, đơn vị (từ 13 giờ 30 phút ngày 18/6/2020 - chiều thứ 5)
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:16/06/2020
Hiệu lực thi hành:16/06/2020
Văn bản đính kèm
GM 428.pdf
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE