VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:2454/UBND-VP
Tên văn bản:CÔNG VĂN 2454/UBND-VP ngày 09/6/2020 của UBND huyện về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính năm 2020
Loại văn bản: Công văn
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:09/06/2020
Hiệu lực thi hành:09/06/2020
Văn bản đính kèm
CV 2454.pdf
Quay lại
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE