VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:400/GM-UBND
Tên văn bản:GIẤY MỜI số 400/GM-UBND ngày 05/6/2020 - dự họp giao ban lãnh đạo UBND huyện nghe và cho ý kiến vào báo cáo của một số cơ quan, đơn vị (từ 7 giờ 00 phút ngày 08/6/2020 - sáng thứ 2)
Loại văn bản: Giấy mời
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:05/06/2020
Hiệu lực thi hành:05/06/2020
Văn bản đính kèm
GM 400.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE