VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:819/TB-UBND
Tên văn bản:Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp ngày 6/10/2020
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:12/10/2020
Hiệu lực thi hành:12/10/2020
Văn bản đính kèm
TB 819 ngay 6.10.2020.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE