VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:798/TB-UBND
Tên văn bản:THÔNG BÁO số 798/TB-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện về việc ủy quyền điều hành hoạt động của UBND huyện Ninh Giang từ ngày 07/10/2020 đến hết ngày 09/10/2020
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:05/10/2020
Hiệu lực thi hành:05/10/2020
Văn bản đính kèm
TB 798.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE