VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:639/TB-UBND
Tên văn bản:THÔNG BÁO số 639/TB-UBND ngày 18/8/2020 về tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Tân Hương, Hồng Đức
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:18/08/2020
Hiệu lực thi hành:18/08/2020
Văn bản đính kèm
TB 639.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE