VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:02/TB-HĐTT
Tên văn bản:THÔNG BÁO số 02/TB-HĐTT ngày 17/8/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 về Danh sách kết quả phỏng vấn (vòng 2), kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ninh Giang
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Ban quản lý, Tổ công tác cấp huyện
Người ký:Nguyễn Thành Vạn
Ngày ban hành:17/08/2020
Hiệu lực thi hành:17/08/2020
Văn bản đính kèm
TB 02 - HDXTVC.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE