VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:536/TB-UBND
Tên văn bản:THÔNG BÁO 536/TB-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:22/07/2020
Hiệu lực thi hành:22/07/2020
Văn bản đính kèm
TB 536.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE