VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:406/TB-UBND
Tên văn bản:THÔNG BÁO số 406/TB-UBND ngày 08/6/2020 của UBND huyện Ninh Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 tại 2 đơn vị: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Tiến Tầng
Ngày ban hành:15/06/2020
Hiệu lực thi hành:15/06/2020
Văn bản đính kèm
TB 406.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE