VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:37/TB-VP
Tên văn bản:THÔNG BÁO số 37/TB-VP ngày 26/5/2020 về ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT-XH tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:26/05/2020
Hiệu lực thi hành:26/05/2020
Văn bản đính kèm
TB 37-VP.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE