VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:30/TB-VP
Tên văn bản:THÔNG BÁO số 30/TB-VP ngày 12/5/2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về việc cấp dự toán ngân sách năm 2020
Loại văn bản: Thông báo
Cấp văn bản: Cấp huyện
Cơ quan ban hành:Văn phòng HĐND&UBND huyện
Người ký:Nguyễn Văn Hướng
Ngày ban hành:12/05/2020
Hiệu lực thi hành:12/05/2020
Văn bản đính kèm
TB 30.pdf
Quay lại
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE