Văn bản chỉ đạo
 
Công văn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
5/4/2019 10:49:59 AM
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang ban hành Công văn số 109/UBND-NV về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
 
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện
5/4/2019 10:46:42 AM
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Uỷ ban nhân nhân huyện Ninh Giang Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện
 
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2019
5/4/2019 10:42:09 AM
Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2019...
 
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ..
5/4/2019 10:39:57 AM
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính Phủ và Kế hoạch 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh uỷ Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII...
 
Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132 của Chính Phủ
5/4/2019 10:34:46 AM
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính Phủ và Kế hoạch 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh uỷ Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII...
 
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2018
7/10/2018 10:28:07 AM
Thực hiện Kế hoạch số 681/KH-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020..... Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện như sau
 
Ban hành bộ Chỉ số đánh giá CCHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương
10/30/2017 2:17:10 PM
Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá CCHC của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
10/30/2017 2:12:41 PM
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017
10/30/2017 2:10:16 PM
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017
 
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 huyện Ninh Giang
8/15/2017 4:16:50 PM
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 huyện Ninh Giang
 
1
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2244 
 Hôm qua3722
 Tuần này12950 
 Tất cả562785 
IP: 3.85.214.0