Thủ tục hành chính
 
Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang ban hành quy chế cung cấp thông tin
5/9/2019 9:34:29 AM
Thực hiện Công văn số 121/UBND-TP ngày 8/4/2019 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin..
 
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai lĩnh vực Hành chính Tư pháp theo Quyết đinh số 1133
11/28/2018 7:30:47 PM
Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hành chính Tư pháp theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 16/4/2018
 
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo Quyết đinh số 3072
11/28/2018 7:26:05 PM
Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường sửa đổi theo Quyết định số 3072 của UBND tỉnh Hải Dương....
 
Danh sách công khai số điện thoại liên hệ cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa huyện
8/31/2018 12:44:37 PM
 
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai tại các phòng ban của huyện
8/31/2018 12:43:44 PM
 
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa huyện
8/31/2018 12:41:33 PM
 
Danh mục các thủ tục hành chính công khai thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
11/23/2017 12:57:01 PM
Danh mục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo công khai tại bộ phận Một cửa Huyện Ninh Giang
 
Danh mục các thủ tục hành chính công khai thuộc lĩnh vực Nội vụ
11/23/2017 12:55:22 PM
Danh mục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ công khai tại bộ phận Một cửa Huyện Ninh Giang
 
Danh mục các thủ tục hành chính công khai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp phát triển nông thôn
11/23/2017 12:54:30 PM
Danh mục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp phát triển nông thôn công khai tại bộ phận Một cửa Huyện Ninh Giang
 
Danh mục các thủ tục hành chính công khai thuộc lĩnh vực Thanh tra huyện
11/23/2017 12:52:22 PM
Danh mục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thanh tra huyện công khai tại bộ phận Một cửa Huyện Ninh Giang
 
1
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2408 
 Hôm qua3722
 Tuần này13114 
 Tất cả562949 
IP: 3.85.214.0