CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang ban hành quy chế cung cấp thông tin
Thực hiện Công văn số 121/UBND-TP ngày 8/4/2019 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin..
 
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai lĩnh vực Hành chính Tư pháp theo Quyết đinh số 1133(28/11/2018)
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo Quyết đinh số 3072(28/11/2018)
Danh sách công khai số điện thoại liên hệ cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa huyện(31/08/2018)
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai tại các phòng ban của huyện(31/08/2018)
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa huyện(31/08/2018)
Danh mục các thủ tục hành chính công khai thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo(23/11/2017)
Danh mục các thủ tục hành chính công khai thuộc lĩnh vực Nội vụ(23/11/2017)
Danh mục các thủ tục hành chính công khai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp phát triển nông thôn(23/11/2017)
Danh mục các thủ tục hành chính công khai thuộc lĩnh vực Thanh tra huyện(23/11/2017)
 
Công văn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang ban hành Công văn số 109/UBND-NV về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
 
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện(04/05/2019)
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2019(04/05/2019)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ..(04/05/2019)
Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132 của Chính Phủ(04/05/2019)
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2018(10/07/2018)
Ban hành bộ Chỉ số đánh giá CCHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương(30/10/2017)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017(30/10/2017)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017(30/10/2017)
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 huyện Ninh Giang(15/08/2017)
 
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2255 
 Hôm qua3722
 Tuần này12961 
 Tất cả562796 
IP: 3.85.214.0