Phổ biến GDPL
Huyện Ninh Giang tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện
Thực hiện kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn huyện Ninh Giang. Nhằm triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật 9/11theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Ninh Giang; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.
 

Ngày 05/11/2019, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ninh Giang”. Tham dự hội nghị có 93 đại biểu gồm các đồng chí là lãnh đạo Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; lãnh đạo UBND huyện; thành viên Hội đồng PBGDPL huyện; Trưởng Ban chỉ đạo PBGDPL, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn và một số đại biểu là Bí thư BCH Đảng bộ xã, Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ hòa giải các xã.


Công tác PBGDPL có vai trò rất quan trọng, là khâu then chốt để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của công dân, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Thực hiện tốt công tác PBGDPL sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, xã hội kỷ cương, đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật.


Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả, cấp uỷ và chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch dài hạn và hằng năm về phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành và triển khai thực hiện bám sát nhiệm vụ của địa phương; các ngành thành viên của Hội đồng đã xác định hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật là hoạt động chung của cả hệ thống chính trị, do đó đã đề cao trách nhiệm, sự năng động, nhạy bén của mình trong thực hiện nhiệm vụ.


Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân. Nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được nâng lên. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới; cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Những kết quả này góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền trên địa bàn huyện và cơ sở.


Tại hội nghị các đại biểu về dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến từ thực tiễn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ cách làm hay, mô hình PBGDPL và những đề xuất giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Để phát huy vai trò của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp của huyện, Ban chỉ đạo PBGDPL của xã, nâng cao năng lực đội ngũ công chức Tư pháp hai cấp huyện, xã. Để làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, đoàn thể ở địa phương triển khai kế hoạch phù hợp với nội dung trong tình hình mới. UBND huyện luôn quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới cần đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền như: Thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh, công tác hòa giải ở cơ sở, hoạt động câu lạc bộ pháp luật, tọa đàm, buổi nói chuyện, giao lưu văn hóa văn nghệ, cung cấp các tin bài, cấp phát tài liệu hỏi đáp, tờ gấp, tờ rơi, panô, áp phích, khai thác, tìm hiểu pháp luật qua tủ sách pháp luật hoặc tổ chức các diễn đàn nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ công chức tư pháp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Ninh Giang./.

  T/h: Phòng Tư pháp huyện.


 
Các bài liên quan
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 tại huyện Ninh Giang (28/10/2019)
Huyện Ninh Giang triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (17/09/2019)
Các tài liệu triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 - huyện Ninh Giang (10/09/2019)
Huyện Ninh Giang tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật về đất đai tại 2 xã Tân Quang, Văn Hội (09/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE