Phổ biến GDPL
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 tại huyện Ninh Giang
Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương vừa có buổi làm việc với huyện Ninh Giang. Dự buổi làm việc có đ/c Nguyễn Thái Thuận – Phó chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện, thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện, các đ/c chủ tịch UBND, công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn.
 

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã được nghe UBND huyện và các xã Nghĩa An, Thị trấn Ninh Giang báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương năm 2019. Nhìn chung, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGPL huyện tiếp tục đi vào nền nếp, thực hiện theo Quy chế, các thành viên của Hội đồng phối hợp tích cực triển khai nhiệm vụ. Công tác PBGDPL tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với nhiệm vụ PBGDPL tiếp tục được phát huy. Nội dung PBGDPL phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng và nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hình thức phong phú đa dạng, tiếp tục được đổi mới; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng, năm 2019 Phòng tư pháp huyện đã làm tốt công tác tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; xây dựng 4 kế hoạch và tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về đất đai, bảo trợ xã hội, về phòng chống thiên tai, đê điều cho cán bộ, đảng viên nhân dân các xã trong huyện; phối hợp tổ chức 8 hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân, tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải, bạo lực gia đình cho 224 hòa giải viên cơ sở; phối hợp với các ngành tổ chức các hoat động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác như: phát miễn phí tờ gấp pháp luật, tư vấn pháp luật về dân sư, luật hôn nhân và gia đình, luật hộ tịch, luật NVQS, luật xử lý vi phạm hành chính…                                     T/h: Đài phát thanh huyện.
 
Các bài liên quan
Huyện Ninh Giang triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (17/09/2019)
Các tài liệu triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 - huyện Ninh Giang (10/09/2019)
Huyện Ninh Giang tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật về đất đai tại 2 xã Tân Quang, Văn Hội (09/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE