Phổ biến GDPL
Các tài liệu triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 - huyện Ninh Giang
Cổng Thông tin điện tử huyện Ninh Giang đăng tải các tài liệu triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương và thành viên Hội đồng tuyên truyền PBGDPL hai cấp huyện, xã có thể tải các văn bản tài liệu theo link đính kèm dưới đây.
Trân trọng!
 
Văn bản đính kèm:
CV chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.doc
CV vê đánh giá xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.doc
CV về thực hiện trách nhiệm tuyên truyền pháp luật.docx
CV về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật.doc
Đề cương Luật an ninh mạng.doc
Điểm mới của luật tố cáo 2018.docx
Kế hoach bôi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên pl.doc
Kế hoach bôi dưỡng báo cáo viên.doc
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.doc
phân công nhiệm vụ TV Hội đồng PHPBGDPL.doc
QD ban hanh Quy che hoat dong cua Hoi dong PHPBGDPL.doc
QĐ công nhận BCV pháp luật năm 2019.doc
QĐ kiện toàn, bổ sung thành viên HĐPHPBGDPL năm 2019.doc
Tài liệu giới thiệu Luật thủy lợi.doc
Tài liệu tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự.doc
THam luận về ngày Pháp luật Việt Nam.doc
CV ve PBPL tai dia ban trong diem.doc
 
Các bài liên quan
Huyện Ninh Giang tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật về đất đai tại 2 xã Tân Quang, Văn Hội (09/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thanh

VĂN BẢN MỚI

BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE